Κλείσιμο
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Αναζητηση
Filters

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ INTERNET OF THINGS ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

 

Το ΙoT (Internet Of Things) αναφέρεται στη σύνδεση αντικειμένων μέσα σε ένα ενεργό δίκτυο για τη διευκόλυνση της διαχείρισης και συλλογής δεδομένων. Χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα επικοινωνίας για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου, το IoT χρησιμοποιεί αισθητήρες, κινητές συσκευές, βιομετρικά στοιχεία, νανοτεχνολογίες και συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο για να ενισχύσει τις αλληλεπιδράσεις και να αποκτήσει σημεία δεδομένων μεταξύ φυσικών και μη φυσικών αντικειμένων. Συμπεριλαμβανομένου του έξυπνου δικτύου, της ηλεκτρονικής υγείας και της ευφυούς μεταφοράς.


Ωστόσο, τα δεδομένα IoT δεν περιορίζονται σε υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές και smartphones. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε συσκευή που αλληλεπιδρά με το εξωτερικό περιβάλλον μέσω της ενσωματωμένης τεχνολογίας και του Internet. Οι βιώσιμες, ασφαλείς και αποδοτικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες ωφελούν τους καταναλωτές, τη βιομηχανία και την κοινωνία εν γένει, μειώνοντας το κόστος και δημιουργώντας έσοδα από νέες πηγές. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί πολλές νέες ευκαιρίες και θα μπορούσε ακόμη και να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες.

Επιπτώσεις στους καταναλωτές

Η επανάσταση του IoT βοηθά τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών δικτύων να δημιουργούν αξία με πρωτοφανείς νέους τρόπους. Καθώς η συμπεριφορά και οι προσδοκίες των καταναλωτών αλλάζουν, οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να παρέχουν ολοένα και πιο εξελιγμένες υπηρεσίες.

Για να συμβαδίσει με τη ζήτηση των καταναλωτών για συνδεσιμότητα και δεδομένα, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών πρέπει να υιοθετήσουν νέες στρατηγικές που αξιοποιούν την ισχύ των φορητών συσκευών επόμενης γενιάς. Θα χρειαστεί επίσης να συμπεριλάβουν νέες τεχνολογίες, όπως δεδομένα μηχανών, για παράδειγμα, για να προβλέψουν τις αποτυχίες πριν συμβούν.

Σε μια δικτυωμένη κοινωνία, η βιομηχανία και οι καταναλωτές θα αγκαλιάσουν την πλήρη δύναμη της σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν ότι τα δισεκατομμύρια συσκευές - πολλά από αυτά τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης - θα συνδεθούν παγκοσμίως έως το 2021. Το IoT θα διευκολύνει αυτό μέσω της επικοινωνίας μηχανής με μηχανή και μηχανής προς πρόσωπο.

Οφέλη για τη βιομηχανία τηλεπικοινωνιών

Τα στοιχεία του IoT μπορούν να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών με πολλούς τρόπους. Οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα την αλλαγή των μοντέλων χρήσης του δικτύου. για παράδειγμα, πατώντας στη δύναμη των προγνωστικών αναλυτικών στοιχείων για να αποφευχθούν οι διακοπές λειτουργίας του δικτύου, όταν παρουaσιάζεται μεγάλος όγκος δεδομένων κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων.

Ομοίως, η τεχνολογία IoT θα επιτρέψει στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να παρακολουθούν και να προγραμματίζουν πιο αποτελεσματικά τη συντήρηση, να βελτιστοποιούν το εύρος ζώνης και την κάλυψη για να αυξάνουν τους χρόνους λήψης και να βελτιώνουν την εξυπηρέτηση των πελατών μειώνοντας τις κλήσεις και τους χρόνους αναμονής. Αυτό με τη σειρά του θα ελαχιστοποιήσει τα έσοδα που χάνονται από τη διακοπή της υπηρεσίας.

G-IOT

Τα πράσινα δίκτυα στο διαδίκτυο θα συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών και των ρύπων, αξιοποιώντας τη διατήρηση και την επιτήρηση του περιβάλλοντος και ελαχιστοποιώντας το λειτουργικό κόστος και την κατανάλωση ενέργειας. Το Πράσινο Διαδίκτυο των πραγμάτων (G-IoT) προβλέπεται να εισάγει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητά μας και θα βοηθούσε στην πραγματοποίηση του οράματος της «πράσινης περιβαλλοντικής νοημοσύνης». Μέσα σε λίγα χρόνια θα περικυκλωθούμε από ένα τεράστιο αριθμό αισθητήρων, συσκευών , και "πράγματα", τα οποία θα μπορούν να επικοινωνούν μέσω 5G, θα ενεργούν "έξυπνα" και θα παρέχουν πράσινη υποστήριξη στους χρήστες στη διαχείριση των καθηκόντων τους. Αυτά τα νέα έξυπνα αντικείμενα θα είναι επίσης γνωστά στο περιβάλλον και θα είναι σε θέση να εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες αυτόνομα, ζητώντας νέες μορφές πράσινης επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και πραγμάτων και μεταξύ των ίδιων, όπου βελτιστοποιείται η κατανάλωση ενέργειας και μεγιστοποιείται η χρήση του εύρους ζώνης. Η εξέλιξη αυτή θα ήταν σημαντική όχι μόνο για τους ερευνητές, αλλά και για εταιρείες και ιδιώτες.

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών,είναι εκείνοι που βλέπουν το Internet Of Things ως μία λύση τόσο για την περικοπή του κόστους, αλλά και τον περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ευρεία χρήση των εφαρμογών του Internet Of Things από τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση 26 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα, στο χρονικό διάστημα από το 2018 έως και το 2028.

Οι αυτοματισμοί του Internet Of Things σε συνδυασμό με την τοποθέτηση αισθητήρων σε διάφορες περιοχές μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη διαχείριση στόλου οχημάτων, με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από εκείνη που θα προσέφερε η απλή χρήση του GPS. Εκτός από εκείνο των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, το Internet Of Things εκτιμάται ότι θα δώσει νέα ώθηση τόσο στο πεδίο των υπηρεσιών υγείας όσο και στις υπηρεσίες smart business, με νεοφυείς επιχειρήσεις που μπορούν να προκύψουν μέσα από τη διαμόρφωση νέων αναγκών, από την ευρεία χρήση του Internet Of Things.

Συμπέρασμα

Με γνώμονα την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα του κόστους, το IoT είναι έτοιμο να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, να επιτρέψει νέες πηγές εσόδων και να βοηθήσει στην επίλυση πολλών πραγματικών προβλημάτων σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς.

 

ΠΗΓΕΣ: 

hindawi,  weforum, digitalist